LNISNO – Data powstania wsi nie jest dokładnie znana, ale należy przypuszczać, że podobnie jak okoliczne osady Lnisno powstało przed rokiem 1300. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od dworu znajdującego się w tych okolicach i należącego do rodziny Leszczyńskich, ponieważ w niektórych dokumentach podawano nazwę Lnyszczno. Dziś Lnisno liczy 97 posesji i 407 mieszkańców.