KAWĘCZYN – W roku 1359 wieś nosiła nazwę Kawieczino. Arcybiskup Jan Łaski w 1516 roku uwolnił jej mieszkańców od pańszczyzny, uprawy roli oraz zwózki zboża. Dziś Kawęczyn składa się z kilku koloni : Północnej, Południowej i Pierzyny. Obecnie wieś liczy 54 budynki mieszkalne, 44 gospodarstwa rolne oraz 246 mieszkańców.