BYCZKI – Wieś Byczki powstała 1345 roku i była własnością księcia Ziemowita III. Zaczątkiem wsi była prawdopodobnie karczma, która stała przy drodze prowadzącej z Gdańska na Węgry i dalej na południe. Już w roku 1593 mieszkańcy wsi należeli do bractwa „Świętej Anny” założonego przy parafii w Janisławicach. W latach 1892-1897 w trakcie komasacji gruntów, wieś zmieniła swe oblicze. Obok małych utworzyły się duże wiodące gospodarstwa rolne. Obecnie Byczki liczą 437 mieszkańców.