Urząd Stanu Cywilnego

Godzianów ul. Klonowa 5
96-126 Godzianów
tel. 831-11- 20 wewn.23

Sprawy załatwiane w USC:

  • sprawy związane z zawieraniem małżeństw,
  • rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie odpisów aktów urodzenia i odpisów aktów zgonu,
  • wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

ANDRZEJ MOZGA_FOTO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  Andrzej Mozga