W związku z kolejnym przedłużeniem terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii do 22 stycznia 2019 roku przekazujemy informację ze strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dostępną w poniższym linku:

https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/2516-zmiana-regulaminu-konkursu-zamknietego-dotyczacego-odnawialnych-zrodel-energii

oraz Regulamin Konkursu zamkniętego dostępny pod w/w linkiem.