Znalezione obrazy dla zapytania wfoś w Å‚odzi

Gmina Godzianów zakończyła realizację zadania pn.

„Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport i składowanie”

Od mieszkańców zebrano 84,52 Mg odpadów.

Całkowity koszt zadania wyniósł 29 875,00 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 26 888,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl