INFORMACJA

Informujemy, że firma ECO-TEC Maciej Mączyński będzie przeprowadzała w Gminie Godzianów zbiórkę wyrobów zawierających azbest.

Firma będzie się kontaktować osobiście z każdym właścicielem, który włożył wniosek o zbiórkę wyrobów zawierających azbest.

Przypominamy, że wyroby azbestowe powinny być w tych dniach wystawione przy wjeździe na posesje w celu udostępnienia sprawnego odbioru odpadów. Ponadto, wyroby powinny być zabezpieczone folią i złożone na palecie.

                                                                                                 Wójt Gminy Godzianów

                                                                                                                  Zdzisław Tuleja