Projekt pn.

„Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe integracyjne spotkanie młodzieży i seniorów”

            Zakończono wykonanie projektu pn. "Działajmy razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe integracyjne spotkanie młodzieży i seniorów" w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych z terenów wiejskich.

            Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów oraz wystawy rękodzieła ludowego. Ponadto, mieszkańcy sołectwa Byczki odnowili plac nad stawem w Byczkach. Materiał do wykonania zadania zakupiła Gmina Godzianów a mieszkańcy Byczek, w tym członkowie OSP wykonali nieodpłatnie prace polegające na ułożeniu płytek mrozoodpornych, renowacji ławek, stołów, podłogi oraz wykonali prace porządkowe. Niewątpliwą atrakcją warsztatów był piec do pieczenia chleba, który został zakupiony w ramach projektu. Zakończenie projektu zwieńczone było imprezą integracyjną – grillem dla mieszkańców sołectwa oraz wszystkich którzy pomagali w jego realizacji.

            Miejsce to stanowi główny plac rekreacji dla mieszkańców, gości i turystów. Na placu będą mogły odbywać się lokalne imprezy, spotkania mieszkańców, majówki, potańcówki, co pozwoli na poszerzenie oferowanych działań kulturalno – rekreacyjnych. Dzięki realizacji zadania Byczki zyskały nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do odpoczynku, spotkań i integracji społecznej.