Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXVII/226/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 grudnia 2021 roku, w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłaty kwartalnie z dołu, w terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał do 30 grudnia danego roku
Deklaracja