Godzianów: Zielona, Szkolna, Sportowa, Północna, Południowa, Modrzewiowa, Malownicza, Lipowa, Leśna, Kościuszki, Klonowa, Brzozowa
Kawęczyn
Płyćwia

Kalendarz odbioru odpadów 25

Godzianów; Nowa
Byczki
Lnisno
Zapady
Kalendarz odbioru odpadów 30