Na podstawie podjętej Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 23 czerwca 2016 roku, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać opłaty kwartalnie z dołu, w terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 30 września danego roku,

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.