Kalendarz wywozu śmieci w roku 2021

Tabela 25 - dotyczy wywozu śmieci dla miejscowości: Godzianów (oprócz ul. Nowej), Kawęczyn, Płyćwia
Tabela 30 - dotyczy wywozu śmieci dla miejscowości : Godzianów ( ul. Nowa), Byczki, Lnisno, Zapady.
Tabele 25, 30