Kalendarz wywozu śmieci w roku 2020

Tabela 25 dotyczy wywozu śmieci dla miejscowości: Godzianów (oprócz ul. Nowej), Kawęczyn, Płyćwia
Tabela 25

Tabela 30 dotyczy wywozu śmieci dla miejscowości : Godzianów ( ul. Nowa), Byczki, Lnisno, Zapady.

Tabela 30