INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że zbliża się czas wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych pod koniec 2017 roku.

Przypominamy, o zachowaniu zasad korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nie montowania wyłączników czasowych. W przypadku kontroli, gdy zostanie stwierdzone zainstalowanie wyłącznika czasowego, będzie to skutkować utratą gwarancji.

Firmy upoważnione do wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Godzianów:


Lp. nazwa firmy adres telefon
1. Firma Usługowo Handlowa „Romex”

Mokra Lewa 21

96-100 Skierniewice

609-846-211

46-833-18-15

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”

Mokra Prawa 30

96-100 Skierniewice

46-833-38-08

46-833-25-19

3. PHU Agnieszka Papieska

ul. Łowicka 6

95-047 Jeżów

695-077-552
4. Usługi Asenizacyjne Paweł Pawlik

Wysokienice 60

96-130 Głuchów

609-837-063
5. P. P. H. U. STRAŻAK Albert Bogusiewicz ul. Miodowa 214 96-332 Bartniki 508-286-502

 

 

 

 

UWAGA! Przy wywozie nieczystości należy stosować się do zasad przedstawionych na szkoleniach oraz zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji rozdawanych dla każdego użytkownika.