Gminna Spółka Wodna w  Godzianowie

informuje, że stawka w roku 2023 wynosi 17zł/ha.

Nr Konta:
76 9288 1040 1560 0387 2000 0010

Wpłaty można dokonać  także u Sołtysa