Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji w załącznikach:
Zarządzenie nr.13
Oferta realizacji zadania
klauzula pożytku publicznego