Szanowni Mieszkańcy Gminy Godzianów

”EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Godzianów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

22.03.2023 r. – Godzianów ulice: Modrzewiowa, Północna, Kawęczyn

27.03.2023 r. – Płyćwia

29.03.2023 r. –Godzianów Ulice: Brzozowa, Klonowa, Leśna, Malownicza, Południowa, Sportowa, Szkolna,

                           Zielona, Zapady, Godzianów ulice: Kościuszki, Lipowa.

30.03.2023 r. – Byczki, Godzianów ulica: Nowa, Lnisno.

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki , odkurzacze w całości)

2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)

3. złom metalowy

4. dywany, wykładziny

5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.                       Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób. Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się -Zakład/Instalacja Julków.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:

1. gruz

2. kamienie

3. odzież, buty

4. lekarstwa

5. szkło luzem

6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)

7. opakowania po farbach, olejach itp.

8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych

9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione( np. papa)

10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.

11 posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

12 czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 / 833 33 34

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO,                               a oddane przez Państwa odpady komunalne do recyklingu, pozwalają wypełnić złożoną przez Państwa                                              deklaracje selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.