KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach
z dnia 19.01.2023 r.
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Godzianów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje,
ze w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Godzianowie zaopatrującego
mieszkańców miejscowości: Godzianów oraz Kawęczyn stwierdzono ponadnormatywną
wartość parametru bakteriologicznego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (D z. U, 20 I7 p oz. 229 4).
Woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.
Przegotowania wymaga tęż woda do przygotowywania posiłków, mycia
na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli
i niemowląt.
Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez
schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania
porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet,
Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat

Decyzja