Godzianów, dnia 22 grudnia 2022 r.

             INFORMACJA

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w

przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie Gminy Godzianów w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, 96-126

Godzianów.

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod tel. 46 831 11 20 lub 40.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie.

 

                                                                                                                                                                    Wójt Gminy     

                                                                                                                                                             /-/ ANDRZEJ MOZGA

Ankieta