Logo WFOŚiGW

Gmina Godzianów zakończyła realizację zadania pn.

„Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport i składowanie”

Od mieszkańców, z 26 posesji, zebrano 66,64 Mg odpadów.

Całkowity koszt zadania wyniósł 22 994,80 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 19 162,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl