W związku z nadejściem zimy i spadkiem temperatur powietrza poniżej zera przypominamy Odbiorcom o zabezpieczeniu wodomierzy oraz instalacji przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć kłopotów związanych z awariami, brakiem wody oraz kosztów wymiany zepsutych urządzeń. Dodajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za utrzymanie miejsca montażu wodomierza głównego odpowiada właściciel lub zarządca budynku.

  • Wodomierze powinny być zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym panuje dodatnia temperatura  (minimum 4°C) lub w odpowiednio zabezpieczonej przed mrozem studni wodomierzowej. Należy sprawdzić okienka, drzwi do tych pomieszczeń oraz pokrywy studni i w razie potrzeby uszczelnić je.
  • W przypadku studni wodomierzowych wyposażonych w elementy izolacyjne, należy sprawdzić ich stan i w razie potrzeby uzupełnić ubytki. Skontrolować czy pokrywa studni jest prawidłowo zamknięta.
  • W przypadku pomieszczeń, w których pomimo podjętych działań  istnieje ryzyko spadku temperatury w okolice zera, wodomierz oraz instalację wodociągową należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednim materiałem izolacyjnym (pianka, wełna mineralna, styropian itp.), w sposób umożliwiający w razie konieczności dostęp do wodomierza i zaworów. Ze względu na zamontowane na wodomierzach moduły radiowe do zdalnego odczytu nie należy zabezpieczać wodomierzy materiałami nieprzepuszczającymi fal radiowych (blacha, folia aluminiowa itp.) gdyż może to w konsekwencji uniemożliwić odczyt licznika.
  • Odcinki instalacji wodociągowej niewykorzystywane w okresie zimowym należy zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz spuszczenie z nich wody.

W przypadku uszkodzenia wodomierza głównego z powodu jego zamarznięcia, należy niezwłocznie powiadomić Gminę Godzianów pod numerem telefonu 46 831-11-20.