Miło nam poinformować, że w dniu 29.11.2022 r. Wójt Gminy Godzianów Andrzej Mozga wraz ze Skarbnik Gminy Krystyną Dura podpisali umowę na dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Gmina złożyła wniosek na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godzianów” w ramach naboru dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.

Całkowita wartość zadania wynosi: ponad 3 mln zł

Kwota dofinansowania wynosi: 2 500 131,00 zł

W ramach operacji zostanie wybudowane 1,873 km sieci wodociągowej oraz 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

getattachmid68615mpid5min1uide39c5640d807e8c0

Podpisanie umowy na dofinansowanie

getattachmid68615mpid6min1uide39c5640d807e8c0

PROW 2014 2020 logo kolor

Podpisanie umowy na dofinansowanie