Szanowni Mieszkańcy Gminy Godzianów!

Ostateczny termin złożenia wniosków na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych upływa 28 listopada 2022 r.Wnioski należy składać do sekretariatu w Urzędzie Gminy
w Godzianowie.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zamówionego asortymentu.

Na podstawie podpisanej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, Gmina oferuje w sprzedaży orzech oraz groszek.

Osoby, które złożyły już wniosek lub złożą do 28 listopada 2022 r. zobowiązane są do dokonania wpłat na wnioskowany zakup do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dane do przelewu:

Urząd Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

nr rachunku: 13 9288 1040 1560 0606 2000 0380

Kwota: …………………………… (w przeliczeniu: 2 000,00 zł/1 tonę)

Tytułem: …rodzaj, ilość imię nazwisko, adres… (przykład: orzech, 1,5 tony, Jan Kowalski, Godzianów 156)

Dostawy opału będą prowadzone przez Skład węgla ZPHU Teresa Mozga ul. Sportowa 18, który będzie się kontaktować z Państwem telefonicznie oraz mailowa.