2022 sołectwo na plus

Gmina Godzianów realizuje trzy projekty w ramach konkursu „Sołectwo na plus”.
Otrzymaliśmy dofinansowanie dla zadań w takich sołectwach jak Płyćwia, Kawęczyn
 i Zapady. Każde z sołectw otrzymało po 12.000,00 zł dofinansowania.

Sołectwo Płyćwia realizowało zadnie pn. „ Modernizacja kuchni w świetlicy w Płyćwi”. Projekt polegał na remoncie kuchni w świetlicy. Świetlica wiejska w Płyćwi jest przyjaznym miejscem spotkań KGW i mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji zadania Płyćwia zyskała nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do spotkań i integracji społecznej. Projekt zakończył się  wspólnym spotkaniem mieszkańców sołectwa.

Sołectwo w Kawęczynie zrealizowało zadanie pn. „ Kawęczyn dla mieszkańców”. Projekt polegał na zakupie i zamontowaniu bramy wjazdowej na teren gdzie jest zlokalizowana świetlica wiejska oraz zakupie 10 stołów. Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy wsi przygotowali teren pod montaż nowej bramy i ustawili nowo zakupione stoły. Projekt zakończył się  wspólnym spotkaniem mieszkańców sołectwa.

Sołectwo w Zapadach realizowało zadnie pn. „Remont głównego wejścia do świetlicy
 w Zapadach”. Projekt polegał na remoncie głównego wejścia do świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska w Zapadach jest przyjaznym miejscem spotkań KGW i mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji zadania Zapady zyskały nowe, ogólnodostępne, atrakcyjne miejsce do spotkań i integracji społecznej. Projekt zakończył się  wspólnym spotkaniem mieszkańców sołectwa.