Gmina Godzianów informuje, że zwolniło się jedno miejsce w „Godzianowskim Klubie Malucha” na rok 2022/2023

Czesne na rok 2022/2023 wynosić będzie 722,40 zł/miesiąc/dziecko, plus koszty wyżywienia 15,00 zł/dzień/dziecko

Wnioski o przyjęcie dziecka do „Godzianowskiego Klubu Malucha” można pobierać osobiście w Urzędzie Gminy w Godzianowie (ul. Klonowa 5, 96 – 126 Godzianów) lub ze strony internetowej https://www.godzianow.pl/godzianowski-klub-maluchawww.pgodzianow.wikom.plhttp://godzianow.bipst.pl/

O przyjęciu do GKM decydować będzie kolejność wpływu kompletnych kart zgłoszeń dziecka wraz z załącznikami.