Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

zaprasza na szkolenie

w dniu24października2022r.godz.10˚˚

w sali

Gminnego Centrum Kultury Sportu

i Biblioteki w Godzianowie

Temat szkolenia:

  1. Rachunkowość rolna
  2. Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym