Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na początku października 2022 roku do gmin przekazano tabletki zawierające jodek potasu - substancję stosowaną w razie wystąpienia zagrożenia radiologicznego.

Informujemy, że podejmowane obecnie działania, szeroko opisywane w mediach, mają charakter wyłącznie organizacyjny!

Realizując zadania prewencyjne na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z uwolnieniem radioaktywnego jodu, Gmina Godzianów pobrała preparaty stabilnego jodu z utworzonej rezerwy, które obecnie są przechowywane w pomieszczeniach wyznaczonych przez Wójta Gminy.

Tabletki jodku potasu zostały przekazane do gmin w celu uniknięcia trudności w sprawnym przeprowadzeniu dystrybucji tabletek w sytuacji zagrożenia. Ewentualna dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się po zatwierdzeniu przez władze centralne stosownego rozporządzenia. Wtedy obywatele będą mogli udać się do punktów dystrybucyjnych w celu odebrania stosownej dawki leku. Do tabletek dołączona zostanie informacja dotycząca prawidłowego dawkowania środka oraz jego dystrybucji. Na terenie Gminy Godzianów punkt dystrybucji tabletek został wyznaczony w budynku Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5. Wszelkie zmiany jak i komunikaty o ewentualnym rozpoczęciu dystrybucji przekażemy na stronie www.godzianow.pl, na Facebooku, przez system powiadamiania SMS.

Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji tabletek jodku potasu w trybie alarmowym.

Preparat ten może być stosowany jedynie w ściśle określonych okolicznościach grożących utrata zdrowia lub życia ludzi.