Informacja dotyczy poruszania się psów bez nadzoru po terenie gminy.

Informacja