W związku z koniecznością zamknięcia odcinków dróg powiatowych nr 2933E
i 5103E podczas realizacji zadania pn.: „ Remont dróg powiatowych nr 5103E i 2933E na odcinku od dr. woj. 705 do miejscowości Godzianów” Starosta Skierniewicki oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z . o. o uprzejmie informują, że od dnia 19 września 2022r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ww. odcinkach dróg.

Objazdy będą odbywać się: drogą wojewódzką nr 705, drogą powiatową 1319E na odcinku od miejscowości Słupia do miejscowości Lipce Reymontowskie dalej drogą powiatową nr 2933E od miejscowości Lipce Reymontowskie do miejscowości Godzianów; drogą powiatową nr 1318E na odcinku od dr. woj. 705 w miejscowości Dąbrowice do miejscowości Maków; drogą powiatową  nr 1310E w miejscowości Maków dalej drogą powiatową nr 5103E na odcinku od miejscowości Maków do miejscowości Godzianów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zakaz ruchu pojazdów t. Kościuszki