Prezentujemy projekt Strategii Rozwoju Gminy Godzianów na lata 2022-2030 wraz z protokołem z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego celem ewentualnej konsultacji.

Strategia Gminy Godzianów 2022-2030

Protokół z konsultacji społecznych strategii