Urząd Gminy w Godzianowie informuje mieszkańców miejscowości LNISNO, Godzianów ul.Nowa, że                w związku z realizacją zadania pn.: „Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gminy Godzianów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, które obejmuje wdrażanie systemu radiowego odczytu wodomierzy w dniach 07.07 – 12.07.2022 r. w godzinach od 8:00 do 18:00, wymieniane będą wszystkie dotychczas zainstalowane wodomierze główne na wodomierze z nakładką radiową.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń w których zlokalizowane są wodomierze                    i przygotowanie dostępu do punktu pomiarowego.

Wymiany dokonywać będą upoważnieni pracownicy firmy NETPROCES.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły udostępnić lokalu, proszone są o kontakt w celu umówienia się na wymianę wodomierza w innym terminie.

tel.: 46 831-11-20

Wymiana wodomierzy jest bezpłatna. Wymianie podlegają tylko wodomierze główne.

O kolejnych planowanych terminach wymian wodomierzy, w poszczególnych miejscowościach Urząd będzie informować Państwa na stronie www, na FB i smsami na numery telefonów zarejestrowane w systemie.

Aby otrzymywać wiadomości SMS-owe, numer można bezpłatnie zarejestrować pod adresem https://www.godzianow.pl/serwis-sms