SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY GODZIANÓW

Urząd Gminy w Godzianowie, w związku z zaistniałą sytuację pogodową (tj. brakiem opadów atmosferycznych i obniżeniem się poziomu wód) zwraca się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i rozważne zużycie wody, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Proszę o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych.
Prosi się o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do:
1. Podlewania trawy, ogródków i upraw rolniczych,
2. Mycia samochodów,
3. Innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.
Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody może powodować znaczący spadek ciśnienie wody w wodociągu uniemożliwiający normlane korzystanie lub czasowe przerwy w dostawie wody.
Racjonalne korzystanie z wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.