Nowy ład

Informujemy, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja II, Gmina Godzianów otrzymała 7 637 500,00 zł dofinansowania. W ramach przyznanych środków Gmina będzie miała możliwość realizacji trzech zadań:

  1. Przebudowa odcinka drogi relacji Byczki - Lnisno i odcinka ul. Leśnej w Godzianowie
  1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie przy ul. Sportowej 4 oraz remont hali sportowej przy ul. Sportowej 6 w Godzianowie.
  1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płyćwia, gmina Godzianów.