Ankieta badająca poziom satysfakcji mieszkańców gminy, w obszarze działania
LGD.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=19d09260&&b=d7eb106ca&&c=7f0e6509