W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie, ul. Sportowa 4, 96-126 Godzianów
Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Godzianów