polski lad 2 1200px Bank Gospodarstwa Krajowego.svg

W dniu 19.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Godzianów została podpisana umowa na zadanie pn.: „Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gminy Godzianów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na realizację inwestycji Gmina Godzianów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to pierwsze zadanie dotowane środkami rządowymi w naszej gminie.

W ramach zadania na terenie całej gminy Godzianów zostaną dostarczone i zamontowane wodomierze do pomiaru przepływu zimnej wody oraz urządzeń na wodomierze główne wraz z usługą telekomunikacyjną zapewniająca łączność między urządzeniami zamontowanymi wodomierzach,                a systemem informatycznym, wprowadzony system informatyczny umożliwiający rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie danych odczytanych z wodomierzy, wykonanie strony www i systemu e usług. Szacowana ilość wodomierzy ok. 800 szt.

Całość zadania wynosi 414 588,72 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 90% (ponad 373 tys. zł)                      z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonawcą inwestycji jest firma NETPROCES Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

000000000000

IMG 20220519 121903n

IMG 20220519 123840

Podpisanie umowy