Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026". Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać oczekiwania mieszkańców dlatego zapraszamy Państwa do czynnego udziału w jego tworzeniu.

Ankieta jest ANONIMOWA.
Będziemy wdzięczni za jej wypełnienie.

Odpowiedzi przyjmujemy do 30.06.2022 r.