ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z/s w Bratoszewicach

                                                        Bartoszyce1

REJON SKIERNIEWICE

INFORMUJE;

07.04.2022r. w GCKSiB w Godzianowie odbędzie się

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

UPRAWNIAJĄCE DO ZAKUPU I STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY

Zainteresowanych prosimy o kontakt

p.Ewa Sawicka

nr tel. (46) 832-32-23

tel.kom. 517 739 201