XXXIX SESJĘ RADY GMINY GODZIANÓW, która odbędzie się 25 stycznia 2022 roku, tj. wtorek o godz. 14:00 w sali USC w Godzianowie
Porządek obrad