Zarządzenie Wójta Gminy Godzianów w sprawie konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego itp.
Więcej informacji w załącznikach.
Zarządzenie

OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO