Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Komunikat