Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 3 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu