Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego NR 28/2021 Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Rozporządzenie NR 28/2021 Wojewody Łódzkiego