Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Ogłoszenie

Program współpracy

Formularz konsultacji