kalska

 

 

W ramach dziewiątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Sportu i Turystyki zostały podpisane umowy na organizację dodatkowych zajęć z zakresy kultury fizycznej:

 1. z Gminnym Ludowym Zespołem Sportowym ”Pogoń” Godzianów na realizację zadania publicznego pn.” Godzianowska młodzież na plus” na kwotę 9 000,00 złotych
 2. z Uczniowskim Klubem Sportowym „Żak” na realizację zadania publicznego pn.” Lekkoatletyka na plus” na kwotę 8 952,00 złotych.
  W ramach umów zostaną zakupione ubrania sportowe i sprzęt do wyposażenia klubów. Termin realizacji umów został określony do 31 grudnia 2021 roku. 
  Celem zadania jest zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia
  ​i możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz zapewnienie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży.
  Gratulujemy klubom otrzymania dodatkowego dofinansowania na zajęcia dla dzieci i młodzieży z naszego terenu.

  1111111111111111