Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina,
kwestię uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny w
gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami.

Informacja