Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przesyła informację MRiRW w sprawie składania wniosków o udzielnie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% kosztów poniesionych w związku z BIOASEKURACJĄ gospodarstw utrzymujących świnie. 

 http://wiw.bip.lodz.pl/page/201,uruchomienie-pomocy-na-bioasekuracje-gospodarstw---informacje.html

 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie

Składanie wniosków w dniach 06.08.2021-27.08.2021 w BP ARiMR.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi