W związku z wystąpieniem na terenie Gminy niekorzystnych zjawisk atmosferycznych informujemy rolników o możliwości składania wniosków o zakwalifikowanie do szacowania szkód w uprawach rolnych.

Uprawy podlegające zakwalifikowaniu do szacowania szkód to:

1. kukurydza na ziarno,

2. kukurydza pastewna na zielonkę.

Wnioski wraz z załącznikami oraz zgodę na przetwarzanie danych RODO należy składać do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Godzianowie.

Składanie dokumentów trwa od 20.07.2021 r. do 27.07.2021 r.

Pod uwagę będą brane dokumenty prawidłowo wypełnione i podpisane.

Dokumenty złożone po terminie i źle/nie wypełnione nie będą uwzględniane.

Wniosek wraz z załącznikami oraz zgoda RODO na przetwarzanie danych są dostępne do pobrania na stronie www.godzianow.pl  oraz w holu budynku Urzędu Gminy w Godzianowie.

Oświadczenie

Oświadczenie nr.2

Wniosek

Rodo