images 7a

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Godzianowie przypomina o podstawowych zasadach dotyczących trzymania psów oraz obowiązkach, jakie musi spełnić jego właściciel.

I. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW:

1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia przez psa, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia obowiązkowo należy zaszczepić psa przeciwko wściekliźnie.

2. Zapewnij schronienie przed zimnem, upałami, opadami atmosferycznymi.

3. Zapewnij odpowiednią karmę, stały dostęp do wody, a także dostęp do światła dziennego.

4. Zabezpiecz nieruchomość w taki sposób, aby wydostanie się psa poza jej granice było niemożliwe.

5. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku oraz na tereny lasów wyprowadzaj psa tylko na smyczy lub w uprzęży i w kagańcu.

6. Sprzątaj po swoim pupilu.

7. Umieść tabliczkę informującą o utrzymaniu psa na nieruchomości.

II. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE WŁAŚCICIELI PSÓW:

1. Zabrania się pozostawienie psa bez dozoru.

2. Zabrania się puszczania psa bez możliwości jego kontroli.

3. Zabrania się rozmnażania psów w celach handlowych, wprowadzania do obrotu oraz nabywania psów na targowiskach, targach i giełdach.

4. Zabrania się posiadania, hodowania i trzymania na nieruchomości psów rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego prawem zezwolenia Wójta Gminy.

Przypominamy !!!

Według ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.) art. 6 ust. 2 pkt. 11 „Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.” Warto pamiętać, że każdy kto porzuca zwierzę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat lub do 5 lat, jeśli przestępstwo popełnione zostało ze szczególnym okrucieństwem.

KTO NIE STOSUJE SIĘ DO OBOWIĄZKÓW I ZAKAZÓW OKREŚLONYCH WYŻEJ PODLEGA KARZE GRZYWNY, KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO KARZE NAGANY.

Wójt Gminy Godzianów

/-/ Andrzej Mozga