Wójt Gminy Godzianów informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą on-line, mają możliwość złożenia deklaracji w wersji papierowej. Deklarację można pobrać z portalu albo zgłosić się do Urzędu Gminy w Godzianowie.

Wypełnioną deklarację składamy do sekretariatu Urzędu Gminy w Godzianowie

Link do deklaracji:

https://zone.vf-lab.pl/dokumenty-do-pobrania/

Właściciele budynków mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.

                                                                                                  WÓJT

                                                                                         /-/ Andrzej Mozga